Utanförskap och ryktesspridningar.
Bilder från Sälen 2.

Bilder från Sälen 1.